TOPlist

Česky  English  Deutsch 

 

Poslední zveřejněné

Z ČR

Hledání:

 

Dotační možnosti pro období 2014-2020

23.10.2014 - Z ČR

 Stejně jako v předchozím programovacím období 2007-2013 je příprava českých dotačních titulů hrazených z prostředků EU ve skluzu. Již dnes jsou však známy budoucí možnosti získání dotací pro podnikatelské subjekty a jsou k dispozici také předběžné informace o výzvách k podávání žádostí plánovaných na jaro 2015. Obojí Vám ve stručném přehledu nabízíme.   

 

 DOTACE DO PODNIKATELSKÝCH NEMOVITOSTÍ

 • rekonstrukce stávající zastaralé výrobní infrastruktury (výrobní haly, sklady, brownfieldy atd.)
 • výstavba, rekonstrukce a modernizace školicích prostor (vč. pořízení nábytku, ICT vybavení  atd.)
 • zlepšení tepelně technických vlastností budov (zateplení, výměna oken, modernizace rozvodů elektřiny, plynu a tepla, modernizace systémů měření a regulace, instalace rekuperací, instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku atd.)


DOTACE NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE (vč. strojního vybavení)

 • zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center (přístrojové a IT vybavení, stavební náklady atd.)
 • podpora průmyslového výzkumu a vývoje (základní vybavení, provozní náklady vč. mezd atd.)
 • zavádění inovovaných produktů do výroby a inovovaných výrobních postupů do praxe (pořízení nových výrobních linek, nových strojů a podpůrných technologií do výroby, související stavební úpravy atd.)


DOTACE DO VZDĚLÁVÁNÍ

 • profesní vzdělávání zaměstnanců, příprava podnikových lektorů, jazyková výuka apod.


Další vybrané možnosti dotační podpory v období let 2014 – 2020:

 • podpora účasti firem na zahraničních výstavách a veletrzích (doprava, pronájem plochy, propagační materiály atd.),
 • vývoj nových ICT řešení (např. vývoj nových software aplikací v oblasti řízení, zábavy, obchodování, vzdělávání atd.),
 • výstavba a modernizace malých vodních elektráren,
 • výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy,
 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů a pro jejich energetické využití,
 • omezování prašnosti,
 • zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobily) a nízkouhlíkových technologií v budovách (integrace OZE do budov atd.),
 • zakládání a provoz firemních školek,
 • komplexní podpora sociálních podniků (zařízení, mzdové náklady, podpora marketingu, poradenství atd.)


Výzvy jaro 2015:

Inovace: 

- Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb

- Mimo jiné dotace na nákup nových strojů

- Míra podpory: 25-45% dle velikosti podniku

- Na projekt: 1 – 150 mil Kč

- Žadatelé: podniky (i velké), organizace VaV


Marketing:

- Podpora účasti MSP při vstupu na zahraniční trhy

- Míra podpory: 35/45%

- Na projekt: 0,5 – 50 mil Kč

- Žadatelé: MSP


Potenciál:

- Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

- Míra podpory: 50%

- Na projekt: 3 – 200 mil Kč

- Žadatelé: podniky (i velké)

- Pro MSP jsou způsobilé i vybrané provozní náklady


Nemovitosti: