TOPlist

Česky  English  Deutsch 

 

Poslední zveřejněné

Z ČR

Hledání:

 

Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

26.09.2007 - Z ČR
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je hlavním programovým dokumentem realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007-2013.

 

Navazuje na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), který byl vyhlášen po vstupu České republiky do Evropské unie pro zkrácené programovací období let 2004-2006.

 

Charakteristika programu

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je hlavním programovým dokumentem realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007-2013.

Navazuje na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), který byl vyhlášen po vstupu České republiky do Evropské unie pro zkrácené programovací období let 2004-2006.

Bude realizován v rámci cíle "Konvergence" a bude se vztahovat na celé území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy. Spolufinancován bude z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

OPPI byl vytvořen v návaznosti na hlavní strategické dokumenty ČR (Strategie hospodářského růstu ČR, Strategie regionálního rozvoje, Národní inovační politika apod.). Program je v souladu s Obecnými zásadami pro politiku soudržnosti Evropské unie 2007-2013 a rozpracovává významnou část strategického cíle Národního rozvojového plánu ČR 2007-2013 "Konkurenceschopná česká ekonomika".

 

Globální cíl

Globálním cílem OPPI je zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy.

 

Specifické cíle

Zintenzivnit aktivitu malých a středních podniků

Zvýšit inovační činnost v průmyslu

Zintenzivnit zavádění inovací, technologií, výrobků a služeb

Zvýšit účinnost užití energií v průmyslu a využití obnovitelných, příp. i druhotných zdrojů energie (vyjma podpory spaloven)

Povzbudit spolupráci sektoru průmyslu s výzkumem a vývojem

Zefektivnit využití lidského potenciálu v průmyslu

Zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu

Zintenzivnit rozvoj poradenských služeb pro podnikání

Zintenzivnit rozvoj informačních služeb pro podnikání

Prioritní osy a oblasti podpory + jednotlivé programy

 

Zdroj : Businessinfo.cz

Plánujete v roce 2016 žádat o dotaci na rozvoj podnikání? Rádi Vám pomůžeme!

 

Ano

41.3%(2651)

 

Ne

58.7%(3775)

Celkem hlasů: 6426

Uživatelské jméno:

Heslo:


(c) REGIOINFO - regionální poradenské a informační centrum