TOPlist

Česky  English  Deutsch 

 

Poslední zveřejněné

Hledání:

 

Dotační poradenství

02.06.2008 -

Dotace a podpory z Evropské unie či České republiky jsou určeny všem existujícím podnikatelům a zájemcům o podnikání.

 

Umožníme Vám získat ucelený přehled o funkčních a pro konkrétní firmu potenciálně vhodných dotacích v rámci ČR a EU. Pomůžeme Vám přizpůsobit Vaše záměry dotačním titulům a na základě našich zkušeností zpracujeme potřebnou dokumentaci (podnikatelské plány, studie proveditelnosti, cost-benefit analýzy apod.), vyplníme žádosti o dotace a pomůžeme s vyřízením dotace.

Naše společnost má dlouhodobé zkušenosti jak s dotačními tituly, které byly vyhlášené v programovacích obdobích 2004 – 2006 a 2007 – 2013, tak s předvstupním nástrojem Phare.


Zajistíme pomoc při řízení procesu po získání dotace. Jedná se o komunikaci s poskytovatelem dotace, vyřízení procesu výběrového řízení, zpracovávání průběžných a závěrečných zpráv a vypracování žádosti o platbu.


Tato služba je určena všem žadatelům, kteří již mají schválenou dotaci.


Služba zahrnuje pomoc klientům, kteří již podepsali smlouvu o přidělení dotace a v současné době již realizují vlastní projekt (např. výběrové řízení nebo první etapy projektu).


Touto službou:

·         získáte snížení nákladů na administraci vlastního projektu,

·         vyvarujete se chyb při zpracování závěrečných a konečných zpráv projektu,

·         získáte jistotu, že budou dodrženy všechny podmínky poskytovatele dotace,

·         a snížíte riziko krácení či odebrání dotace.


Bližší informace o službách dotačního managementu poskytne:

Ing. Petr Dvořáček (tel: 482 710 625, 604 264 801; dvoracek@regioinfo.cz)


Využijte nabízených podpor pro zvýšení konkurenceschopnosti Vaší společnosti.


Plánujete v roce 2016 žádat o dotaci na rozvoj podnikání? Rádi Vám pomůžeme!

 

Ano

41.3%(2651)

 

Ne

58.7%(3775)

Celkem hlasů: 6426

Uživatelské jméno:

Heslo:


(c) REGIOINFO - regionální poradenské a informační centrum