TOPlist

Česky  English  Deutsch 

 

Poslední zveřejněné

Hledání:

 

Moderní formy vzdělávání a poradenství pro zaměstnance, zaměstnavatele a zájemce o podnikání

28.05.2008 -

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

Cílem projektu je umožnit cílovým skupinám, tj. zaměstnancům, zaměstnavatelům i zájemcům o zahájení podnikání, nový způsob vzdělávání a zajistit posupné zvyšování úrovně znalostí a dovedností v oblastech ICT, bezpečnosti práce a ochraně zdraví dle normy OHSAS 18001, systém managementu jakosti dle normy ISO9001 a systém environmentálního managementu ISO14001, základní poradenství v oblastech zavádění moderních způsobů řízení organizací, systému managementu jakosti dle ISO9001 a bezpečnosti práce a ochraně zdraví dle OHSAS 18001.

Kdo projekt realizuje?
Společnost Regioinfo, spol. s r.o. je úspěšným realizátorem grantů v rámci OP RLZ a OPPP. Za základ úspěchu každé společnosti považujeme investice do vzdělávání. Celoživotní vzdělávání se stalo nezbytnou podmínkou úspěšného rozvoje, je klíčem k rozvoji produktivity, inovativnosti a obecně úspěchu na českém, evropském i světovém trhu.


Jaké jsou cíle projektu?
Cílem projektu je umožnit podnikům a podnikatelům a jejich zaměstnancům své dosavadní znalosti a zkušenosti rozšířit a prohloubit v oblastech moderních forem řízení, nezbytných pro rozvoj podnikání a úspěch v konkurenčním boji.


Komu je projekt určen?
Zaměstnancům, zaměstnavatelům i zájemcům o zahájení podnikání.


Nabízíme Vám:
Vzdělávání a odborné konzultace v oblastech přípravy firem na zavádění a certifikaci systémů řízení jakosti dle ISO 9001, systému environmentálního managementu dle ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 18001. Dále vzdělávání a odborné konzultace v oblastech organizace práce a vzdělávání v práci na PC.


 

Účast na projektu je bezplatná
Projekt se řídí pravidly „De minimis“ dle metodiky EU


 

Po úspěšném ukončení akreditovaného kurzu získá absolvent osvědčení MŠMT ČR s celostátní platností.
K výběru účastníků a jejich hodnocení je využit princip rovného přístupu a jsou podpořeny rovné příležitosti.
Termín projektu: 08/2006 – 06/2008

Projekt Moderní formy vzdělávání

V rámci programu Operační program lidské zdroje je v libereckém kraji realizován projekt Moderní formy vzdělávání.
Největší zájem projevily malé a střední firmy z libereckého kraje o vzdělávání a zavedení systému jakosti dle ISO 9001:2000. Tato základní norma je dnes již standardem v automobilovém průmyslu a jejich dodavatelů. Norma přináší know how v oblasti řízení a je tedy pouze pomůckou pro zlepšení řízení firem. Špatný překlad z devadesátých let většinu vede k přesvědčení , že se jedná o kontrolu kvality. Norma naopak zdůrazňuje nástroje jakostního řízení , péči o lidské zdroje a pravidelné hodnocení nastavených procesů. To, že se jedná o metody využitelné ve všech oblastech svědčí vzrůstající zájem o zavedení i z řad firem z oblasti služeb. Našimi klienty jsou jak výrobní firmy, tak daňoví poradci a nemocnice. Norma ISO 9001:2000 se tedy stala již základním předpokladem, certifikát je mnohdy nezbytný při řadě výběrových řízení. Celý proces přípravy přitom trvá obvykle min .6 -9 měsíců. V případě správně nastaveného systému přináší do firmy tolik potřebný pořádek, zprůhlednění toků a v neposlední řadě ekonomické úspory.
Další informace o projektu získáte na stránkách společnosti www.regio-info.eu, či přímo v sídle společnosti.

Plánujete v roce 2016 žádat o dotaci na rozvoj podnikání? Rádi Vám pomůžeme!

 

Ano

41.3%(2651)

 

Ne

58.7%(3775)

Celkem hlasů: 6426

Uživatelské jméno:

Heslo:


(c) REGIOINFO - regionální poradenské a informační centrum